Totuus pääsi livahtamaan

Pohjanmaan Atte kirjoitti aikanaan, miten vallassa olevat ryhmät kieltävät sen, että kävisivät minkäänlaista luokkataistelua. He ennemmin väittävät, että minkäänlaista luokkataistelua ei suinkaan edes olisi, jos sosialistit eivät sitä itse kävisi. Tähän Pohjanmaa antaa oman vastauksensa: todellakaan mitään luokkataistelua ei olisi, jos alemmat kansankerrokset tyytyisivät asemaansa ja ”jättäisivät kaikki oikeudet niille, jotka ovat ne itselleen ottaneet.” Kääntäen voikin todeta, että jos etuoikeutetut luokat eivät vastustaisi oikeuksien myöntämistä muille luokille, ”niin mitään luokkataistelua ei syntyisi, vaan oikeus toteutuisi ilman sitä.”[1] Vaikka siis luokkataistelu terminä kuulostaa varmasti monen korvaan niin tavattoman rajulta, on se kuitenkin tosiasia, joka ei ole kadonnut yhtään mihinkään. Muistiin palaakin monesti lainattu Herra Buffettin toteamus siitä, että luokkasota on totta – ja hänen luokkansa on voitolla.

Eikä varmaan moni usko enää siihen, etteikö tuota sotaa tavalla tai toisella käytäisi. Riittää kun vilkaisee, minne kaikkialle pääoma on tunkeutumassa ja minkälainen on sen suhtautuminen työvoiman oikeuksiin kuin myös sen kykyyn vastata pääoman pyrkimyksiin. Kansankielellä todettuna: se herättää aina järkyttävän ulinan, jos työläinen ei näyttelekään passiivista osaansa ”vääjäämättömän edistyksen edessä.” Se on toki oma kysymyksensä, miten tehokkaita nuo työvoiman taktiikat nykyisellään oikein ovat, mutta perusvire tuntuu olevan tämä: työvoiman tulee alistua. Niin, ja eikö porvaristo – joka valittaa ulkoparlamentaarisista toimista – itse muista sitä, miten heidänkin olisi kuulunut aikanaan kumartaa kuninkaita? Muistaakseni monet porvarilliset vallankumoukset historiassa eivät tapahtuneet ihan ns. laillisen järjestyksen piirissä, vaikka en tässä nyt olekaan vallankumousta ehdottamassa. Kunhan teen vain pienen huomion.

Niin, ehkä nyt hitaimmillekin alkaa valjeta se, että yhteiskunnassa vallitsee pääoman ja työvoiman välinen ristiriita, suoranainen antagonismi, joka johtuu pääoman omasta logiikasta. Tätä tosiasiaa ovat vuosien varrella peitelleet niin poliitikot vasemmalta kuin oikealta – jokainen omista syistään. Tulisi kuitenkin muistaa, että Saatanankin suurin temppu on ollut väittää, ettei häntä ole olemassa. Kuka silloin häntä osaisikaan varoa? Samoin suurin temppu, jonka porvaristo on koskaan onnistunut vetämään hatustaan, on ollut väittää, että mitään konfliktia ei ole olemassakaan. Nyt vain näyttää siltä, että joltain lähti mopo keulimaan ja totuus pääsi livahtamaan näkyville. Viittaan tässä tietenkin hallituksen työmarkkinauudistuksiin.

[1] (Pohjanmaa 1951, 5.)

 

Lähteet:

Pohjanmaan Atte 1951. Piirteitä sos.-dem. Puolueen menettelytavoista. Työväen kirjapaino. Helsinki.

Mainokset