Vuokra – nykykapitalismin perustava piirre?

Erityisen selvästi eräs “luokka” kaivautuu esiin nykyisen kriisin keskellä: koroillaaneläjien luokka. Käytetään sitä yleisnimikkeenä tässä kaikille niille, jotka eivät varsinaisesti tuota yhtään mitään, vaan monellakin tapaa repivät enemmän tai vähemmän konkreettisesti vuokraa. Se joukko, joka hallitsee kiinteää omaisuutta sekä mahdollisesti kaupittelee sitä ympäri maailmaa sijoitusten ja finanssikapitalismin maailmassa. Erityisen selväksi tämä on tullut Suomessa yritysten kohdalla, mutta myös moni tavan ihminen joutuu nyt palkkatulojen tippuessa tämän luokan hampaisiin. Toki asia ei tietenkään ole aivan yksioikoinen (voimme aina löytää poikkeuksia ja eri tasoja), joten tarkastellaan tässä asiaa hyvin laajassa mielessä. 

Ongelma on siinä, että vuokrakulut eivät pysähdy, vaikka kaikki muu pysähtyy. Tämä on itsestäänselvyys. Monesti me kuitenkin vain ajattelemme asiaa talojen ja toimitilojen näkökulmasta, mutta kaikki maa, infrastruktuuri jne. ovat mahdollisesti tämän samaisen koronkiskonnan alaisia. Voisi jopa väittää, että vuokran logiikka on nykyisen kapitalismin perustavia piirteitä.  Asioiden käyttöarvoa lukkiutuu sen taakse, on se sitten yritystoimintaa, asumista… Mitään tuottavaa, todella tapahtuvaa tämä luokka ei tee, vaan hallitsee pääsyä käyttöarvoihin. Tämä on ehkä selkein esimerkki siitä, miten vaihtoarvo syö käyttöarvon. Yritysmaailmassa voidaan puhua siitä, että kiinteän pääoman pitäisi tukea pääoman kiertokulkua, mutta tässä tilanteessa sitä tietyiltä ratkaisevilta osin hallinnoiva luokka voi monella tapaa toimia sen vastaisesti, kun pääoman kiertokulku ymmärretään kokonaisprosessina eikä vain yksittäisen kapitalistin näkökulmasta. Toimii tämä “vuokraisäntien” luokka lopulta myös itseään vastaan, koska jos pääoma ei “virtaa” heidän kiinteistöjen jne. läpi, muuttuvat ne hyödyttömiksi. (Eikö entiset teollisuuspaikkakunnat osaltaan esittele tätä prosessia yhdestä näkökulmasta?) Ehkä olisi järkevämpää nipistää vuokrista, jotta virtauksella on mahdollisuus selvitä. 

Radikaaleja muutoksia tarvitaan siis sen suhteen, mitä tämän luokan vallalle on tehtävä. Onko oikein, että heidän tulonsa jatkuvat entisellään? Onko oikein, että toisia kohtaa tämän takia kenties kodittomuus tai yritystoiminnan lakkaaminen? Jos nyt annetaan pelastuspaketti yrityksille vuokrien maksamiseen (mikä voi olla tässä tilanteessa ymmärrettävää sekä pakollista), niin eikö rahat valu vain tämän yhden luokan taskuihin? Onko oikein, että tietyt tahot pitävät kansakunnan kaulasta puristaen kiinni, koska he sattuvat omistamaan kiinteää? Herää todella kysymys sen suhteen, pitäisikö yhteistä lisätä tällä alueella suurissakin määrin, jotta tällaista tilannetta ei pääsisi tapahtumaan, jossa käyttöarvot tuhoutuvat vain sen takia, että joku puristaa pennejä irti kriisin keskelläkin.